Ethnologia Scandinavica (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Ethnologia Scandinavica (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2019 mar

Relaterade organisationer
2019 mar

Tidskrift

TidskriftEthnologia Scandinavica
Issn0348-9698