European Journal of Cultural Studies (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel European Journal of Cultural Studies (Tidskrift)
Person och roll
Dato/periode

2015

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
Relaterade organisationer
2015

Tidskrift

TidskriftEuropean Journal of Cultural Studies
Issn1460-3551