European Journal of Neuroscience (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel European Journal of Neuroscience (Tidskrift)
Person och roll
Dato/periode

2015 → …

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
Relaterade organisationer
2015 → …

Tidskrift

TidskriftEuropean Journal of Neuroscience
Förkortning TitelThe European journal of neuroscience
Issn1460-9568