Experimentatorn Olof von Dalin

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Detaljer

Titel Experimentatorn Olof von Dalin
Person och roll
Beskrivning Jag inbjöds av Olof von Dalinsällskapet till dess årsmöte 26/8 2017 att tala om Dalins rolldiktning, hans medvetna pekoral och lekar med andra författares diktning. Årsmötet hölls på Halmstads slott.
Dato/periode

2017 aug 26

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur
Relaterade organisationer
Jag inbjöds av Olof von Dalinsällskapet till dess årsmöte 26/8 2017 att tala om Dalins rolldiktning, hans medvetna pekoral och lekar med andra författares diktning. Årsmötet hölls på Halmstads slott.
2017 aug 26

Extern organisation (Privat icke-vinstdrivande)

NamnOlof von Dalinsällskapet