Explorations in Economic History (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Explorations in Economic History (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2019

Relaterade organisationer
2019

Tidskrift

TidskriftExplorations in Economic History
Förkortning TitelExploration in Economic History
Issn0014-4983