Exploring the Propanediol Utilization Pathway of Lactobacillus reuteri

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av forskarstuderande

Detaljer

Titel Exploring the Propanediol Utilization Pathway of Lactobacillus reuteri
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2018 dec 13

Relaterade organisationer
2018 dec 13
Examination/handledning vid