Framtidsveckan. Vetenskapsvecka 12-18 okt Lunds universitet

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i workshop/ seminarium/ kurs

Detaljer

Titel Framtidsveckan. Vetenskapsvecka 12-18 okt Lunds universitet
Person och roll
Beskrivning AI, digitalisering och integritet – vad får vi för vår hälsodata?
AI Lunds bidrag i Lunds universitets framtidsvecka kretsar kring frågor om vad man i framtiden kan använda vår hälsodata till och hur vi kan och vill bidra med vår hälsodata.

Bakgrund
Företag som Facebook och Google, och stater som Kina för den delen, använder AI-tekniker och insamlad data på ett sätt som påverkar vår konsumtion och våra politiska åsikter. Men ofta tänker vi inte ens på det. För de flesta spelar det exempelvis inte så stor roll att Spotify vet vilka låtar vi lyssnar på. I Europa finns GDPR och andra instrument för att försöka reglera området, och internetjättarna backar en aning i ljuset av lagstiftning, böter och skandaler som Cambridge Analytica.

Men hur förändras vår syn på AI-driven övervakning och vår förhållning till integritetsfrågor i en situation som Coronapandemin? Hälsofrågor och samhällskriser berör oss på ett djupare plan än vad musiksmak gör. Vad gäller vår hälsa vill vi ibland inte berätta för vår familj och våra vänner hur vi mår, inte heller för vår arbetsgivare eller vårt försäkringsbolag för den delen. Ändå laddar nu miljontals medborgare, av rädsla för smittan eller som en akt av solidaritet, ned olika smittspårnings- eller hälso-appar och, utan några problem, delar med sig av sin dagsform.

Så man kan ju fråga om vi har kvar någon integritet? Eller får vi tillräcklig kompensation i form av bra vård för den integritet vi ger upp?

Låt oss borra lite i vad man kan få ut av hälsodata. På plats har vi forskare från Lunds universitet som ger intressanta, aktuella och rent av futuristiska perspektiv på området.
Dato/periode

2020 okt 12

Forskningsområden

Nyckelord

  • AI, health, covid-19, privacy, data protection, transparency
Relaterade organisationer
  • Skånemotor

Beskrivning

AI, digitalisering och integritet – vad får vi för vår hälsodata?
AI Lunds bidrag i Lunds universitets framtidsvecka kretsar kring frågor om vad man i framtiden kan använda vår hälsodata till och hur vi kan och vill bidra med vår hälsodata.

Bakgrund
Företag som Facebook och Google, och stater som Kina för den delen, använder AI-tekniker och insamlad data på ett sätt som påverkar vår konsumtion och våra politiska åsikter. Men ofta tänker vi inte ens på det. För de flesta spelar det exempelvis inte så stor roll att Spotify vet vilka låtar vi lyssnar på. I Europa finns GDPR och andra instrument för att försöka reglera området, och internetjättarna backar en aning i ljuset av lagstiftning, böter och skandaler som Cambridge Analytica.

Men hur förändras vår syn på AI-driven övervakning och vår förhållning till integritetsfrågor i en situation som Coronapandemin? Hälsofrågor och samhällskriser berör oss på ett djupare plan än vad musiksmak gör. Vad gäller vår hälsa vill vi ibland inte berätta för vår familj och våra vänner hur vi mår, inte heller för vår arbetsgivare eller vårt försäkringsbolag för den delen. Ändå laddar nu miljontals medborgare, av rädsla för smittan eller som en akt av solidaritet, ned olika smittspårnings- eller hälso-appar och, utan några problem, delar med sig av sin dagsform.

Så man kan ju fråga om vi har kvar någon integritet? Eller får vi tillräcklig kompensation i form av bra vård för den integritet vi ger upp?

Låt oss borra lite i vad man kan få ut av hälsodata. På plats har vi forskare från Lunds universitet som ger intressanta, aktuella och rent av futuristiska perspektiv på området.
2020 okt 12

Framtidsveckan. Vetenskapsvecka 12-18 okt Lunds universitet

Varaktighet2020 okt 122020 okt 18
Evenemangets platsBotaniska trädgården, Lund
OrtLund
LandSverige
Webbadress (URL)

Evenemang: Annan