Games and Economic Behavior (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Games and Economic Behavior (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2018

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi
Relaterade organisationer
2018

Tidskrift

TidskriftGames and Economic Behavior
Issn0899-8256