Handledare examensarbete läkarutbildningen Gabriella Berg

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av masterstudenter

Detaljer

Titel Handledare examensarbete läkarutbildningen Gabriella Berg
Person och roll
Beskrivning Supervisor for Gabriella Berg, bachelor thesis, medicine 2015, An evalutation of the triage-system Retts-P in finding severe pneumonias in Malmö/Lund.
Dato/periode

2015

Relaterade organisationer
Supervisor for Gabriella Berg, bachelor thesis, medicine 2015, An evalutation of the triage-system Retts-P in finding severe pneumonias in Malmö/Lund.
2015
Examination/handledning vid