Historisk Tidskrift (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Historisk Tidskrift (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2017 → …

Relaterade organisationer
2017 → …

Tidskrift

TidskriftHistorisk Tidskrift
Förkortning TitelHistorisk tidskrift (Stockholm, Sweden)
Issn0345-469X