History: THe Journal of the Historical Association (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel History: THe Journal of the Historical Association (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2020 jun 25

Relaterade organisationer
2020 jun 25