HRM Journal (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Detaljer

Titel HRM Journal (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2019 okt → …

Relaterade organisationer
2019 okt → …

Tidskrift

TidskriftHRM Journal