Hungarian Geographic Review (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Hungarian Geographic Review (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Peer Review for The Hungarian Geographic Review
Dato/periode

2017 → …

Relaterade organisationer
Peer Review for The Hungarian Geographic Review
2017 → …

Tidskrift

TidskriftHungarian Geographic Review