HUR - Workshop/seminarium

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i workshop/ seminarium/ kurs

Detaljer

Titel HUR - Workshop/seminarium
Person och roll
Beskrivning Handelns utvecklingsråd, seminarium om e-handelslogistik
Dato/periode

2017 mar 6

Relaterade organisationer

Beskrivning

Handelns utvecklingsråd, seminarium om e-handelslogistik
2017 mar 6

HUR - Workshop/seminarium

Varaktighet2017 mar 62017 mar 6

Evenemang: Seminarium