HUR SKAPAS TILLIT OCH TRANSPARENS I EN DATADRIVEN EKONOMI?

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Fler filtreringsmöjligheter
  1. DATA/TRUST: Tillitsbaserad personuppgiftshantering i den digitala ekonomin

    Stefan Larsson

    The Swedish Retail and Wholesale Council (Handelsrådet)

    2018/09/012020/08/31

    Projekt: ForskningSamarbete med industri