I takt med tiden

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i föreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Detaljer

Titel I takt med tiden
Person och roll
Beskrivning Festsymposion för Kim Salomon
Dato/periode

2015 jun 10

Relaterade organisationer

Beskrivning

Festsymposion för Kim Salomon
2015 jun 10

I takt med tiden: Politik och kultur i samtidshistorien

Varaktighet2015 jun 10 → …
Evenemangets platsLund

Evenemang: Konferens