Infection and Immunity (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Detaljer

Titel Infection and Immunity (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Editorial board member
Dato/periode

2010 jan 1

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Infektionsmedicin
Relaterade organisationer
2010 jan 1

Tidskrift

TidskriftInfection and Immunity
Förkortning TitelInfection and immunity
Issn1098-5522