Institute of Sociology, Vietnamese Academy of Social Sciences

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Detaljer

Titel Institute of Sociology, Vietnamese Academy of Social Sciences
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

20042011

Relaterade organisationer
20042011

Extern organisation (Annan akademisk organisation)

NamnInstitute of Sociology, Vietnamese Academy of Social Sciences
LandVietnam