Intensiv odling om man vill binda mer kol

Aktivitet: AnnanFramträdande i media

Detaljer

Titel Intensiv odling om man vill binda mer kol
Person och roll
Beskrivning Jordbruket behöver binda mer kol i marken. Det räcker inte att minska utsläppen. Ökad kolinlagring innebär högre mulhalt, men också bättre skörd och mer miljönytta. Men hur kommer vi dit? Det var temat på ett seminarium på KSLA, Kungliga Skogs- och lantbruksakademien nyligen
Dato/periode

2018 maj 31

Relaterade organisationer
Jordbruket behöver binda mer kol i marken. Det räcker inte att minska utsläppen. Ökad kolinlagring innebär högre mulhalt, men också bättre skörd och mer miljönytta. Men hur kommer vi dit? Det var temat på ett seminarium på KSLA, Kungliga Skogs- och lantbruksakademien nyligen
2018 maj 31

Extern organisation

NamnSvea Jord & Skog