International Journal of Logistics Management (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Detaljer

Titel International Journal of Logistics Management (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning IJLM editorial advisory board member
Dato/periode

2018 jan 1

Relaterade organisationer
2018 jan 1

Tidskrift

TidskriftInternational Journal of Logistics Management
Förkortning TitelThe International Journal of Logistics Management
Issn0957-4093