International Journal of Physical Distribution and Logistics Management (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Detaljer

Titel International Journal of Physical Distribution and Logistics Management (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning IJPDLM editorial advisory board member
Dato/periode

2017 dec 1

Relaterade organisationer
2017 dec 1

Tidskrift

TidskriftInternational Journal of Physical Distribution and Logistics Management
Förkortning TitelInternational Journal of Physical Distribution & Logistics Management
Issn0960-0035