International Labor and Working-Class History (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel International Labor and Working-Class History (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2019

Relaterade organisationer
2019

Tidskrift

TidskriftInternational Labor and Working-Class History
Issn0147-5479