Joint PhD seminar on environmental challenges

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangOrganiserat av föreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Detaljer

Titel Joint PhD seminar on environmental challenges
Person och roll
Beskrivning Nature-based solutions are generally seen as ‘good ideas’ for solving problems in the world, but we need to explore the complexity of applying them in our current structures of society. What are the complexities about nature-based solutions from your research point of view?
Dato/periode

2019 okt 17

Relaterade organisationer
2019 okt 17

Joint PhD seminar on environmental challenges: Nature-based solutions to societal problem

Varaktighet2019 okt 172019 okt 17
Webbadress (URL)

Evenemang: Seminarium