Journal of Documentation (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Journal of Documentation (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2017 jul

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
Relaterade organisationer
2017 jul

Tidskrift

TidskriftJournal of Documentation
Förkortning TitelJ Doc
Issn0022-0418