Journal of Economic Theory (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Journal of Economic Theory (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2018

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi
Relaterade organisationer
2018

Tidskrift

TidskriftJournal of Economic Theory
Förkortning TitelJOURNAL OF ECONOMIC THEORY
Issn0022-0531