Journal of Historical Geography (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Journal of Historical Geography (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2017

Relaterade organisationer
2017

Tidskrift

TidskriftJournal of Historical Geography
Förkortning TitelJournal of Historical Geographpy
Issn0305-7488