Journal of Management Inquiry (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Journal of Management Inquiry (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2018 → …

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi
Relaterade organisationer
2018 → …

Tidskrift

TidskriftJournal of Management Inquiry
Issn1056-4926