Journal of Media, Cognition and Communication = Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Detaljer

Titel Journal of Media, Cognition and Communication = Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2017 → …

Relaterade organisationer