Journal of Urbanism (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Journal of Urbanism (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

20182019

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medievetenskap
Relaterade organisationer
20182019

Tidskrift

TidskriftJournal of Urbanism
Issn1754-9175