Konsthistorisk Tidskrift (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Konsthistorisk Tidskrift (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2018 sep

Relaterade organisationer
2018 sep

Tidskrift

TidskriftKonsthistorisk Tidskrift
Förkortning TitelKonsthistorisk tidskrift/Journal of Art History
Issn0023-3609