Kulturrådets referensgrupp för aktörer inom den fria scenkonsten

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapArbete för rådgivande/policy/utvärderande grupp eller panel (offentligt/statligt/FN/EU etc)

Detaljer

Titel Kulturrådets referensgrupp för aktörer inom den fria scenkonsten
Person och roll
Beskrivning Kulturrådets referensgrupp för aktörer inom den fria scenkonsten - teater, opera, musikteater, performance och andra uttryck
Dato/periode

2020 feb 1

Relaterade organisationer
Kulturrådets referensgrupp för aktörer inom den fria scenkonsten - teater, opera, musikteater, performance och andra uttryck
2020 feb 1

Extern organisation (Offentlig sektor)

NamnSwedish Arts council / Statens kulturråd
LandSverige