Lambda Nordica. Tidskrift för homo/lesbisk/bi/transforskning (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Lambda Nordica. Tidskrift för homo/lesbisk/bi/transforskning (Tidskrift)
Person och roll
Dato/periode

2016

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Genusstudier
Relaterade organisationer