Learning Evolution Games (LEG)

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat konferens

Detaljer

Titel Learning Evolution Games (LEG)
Person och roll
Beskrivning About 25 speakers + 10 other participants.
Co-organizer: Alexandros Rigos.
Dato/periode

2018 jun 42018 jun 5

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi
Relaterade organisationer
2018 jun 42018 jun 5

Learning Evolution Games (LEG)

Varaktighet2018 jun 42018 jun 5

Evenemang: Konferens