Ledamot av expertgruppen för oredlighet i forskning

Aktivitet: Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskapSakkunniguppdrag

Detaljer

Titel Ledamot av expertgruppen för oredlighet i forskning
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2018 jan 12018 dec 31

Relaterade organisationer
2018 jan 12018 dec 31

Extern organisation (Offentlig sektor)

NamnCentrala etikprövningsnämnden
AkronymEPN