LIR journal (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel LIR journal (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2019 sep 15

Relaterade organisationer
2019 sep 15

Tidskrift

TidskriftLIR journal
Issn2001-2489