LIR journal (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel LIR journal (Tidskrift)
Person och roll
  • Sofi Qvarnström - peer reviewer
Beskrivning
Dato/periode

2015

Relaterade organisationer
2015

Tidskrift

TidskriftLIR journal
Issn2001-2489