Local supervisor

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledarskap

Detaljer

Titel Local supervisor
Person och roll
Beskrivning Jag är extrahandledare åt en doktorand vid Uppsala universitet. Huvudhandledare är Isto Huvila
Dato/periode

2019 maj 12022 jan 1

Relaterade organisationer
Jag är extrahandledare åt en doktorand vid Uppsala universitet. Huvudhandledare är Isto Huvila
2019 maj 12022 jan 1
Examination/handledning vid
  • Uppsala universitet
Examinand
  • Inge Zwart