Lund Papers in Economic History (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Detaljer

Titel Lund Papers in Economic History (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2017 → …

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
Relaterade organisationer

2017 → …

Tidskrift

TidskriftLund Papers in Economic History
Issn1101-346X