Lychnos : Lardomshistoriska samfundets arsbok = annual of the Swedish History of Science Society (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Detaljer

Titel Lychnos : Lardomshistoriska samfundets arsbok = annual of the Swedish History of Science Society (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Gästredaktör för tema om bokhistoria i Lychnos 2010, i samarbete med prof. Henrik Horstbøll.
Dato/periode

2010

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturstudier

Nyckelord

  • Bokhistoria
Relaterade organisationer
Gästredaktör för tema om bokhistoria i Lychnos 2010, i samarbete med prof. Henrik Horstbøll.
2010

Tidskrift

TidskriftLychnos : Lardomshistoriska samfundets arsbok = annual of the Swedish History of Science Society
Förkortning TitelLychnos : Lärdomshistoriska samfundets årsbok = annual of the Swedish History of Science Society
Issn0076-1648

Relaterad forskningsoutput

Kristina Lundblad, 2010, I: Lychnos. 2010, s. 219-238

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Kristina Lundblad & Henrik Horstbøll, 2010, I: Lychnos. 2010, s. 89-95

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (2)