Masteruppsats: Att förmedla är en konst: ett museologiskt perspektiv på nutida förmedling av antiken

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av masterstudenter

Detaljer

Titel Masteruppsats: Att förmedla är en konst: ett museologiskt perspektiv på nutida förmedling av antiken
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2014

Relaterade organisationer
2014