Masteruppsats: Dansk Vestindien på Museum: kontinuitet og brud i udstillingspraksis 1888-2013

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av masterstudenter

Detaljer

Titel Masteruppsats: Dansk Vestindien på Museum: kontinuitet og brud i udstillingspraksis 1888-2013
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2016

Relaterade organisationer
2016
Examinand
  • Hallberg Rikke