Masteruppsats: Gestaltning av det förflutna : berättelser i museiutställningar

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av masterstudenter

Detaljer

Titel Masteruppsats: Gestaltning av det förflutna : berättelser i museiutställningar
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2014

Relaterade organisationer
2014