Masteruppsats: Meningsskapande i dialog : en museologisk studie i kuratoriellt meningsskapande i samtidskonstutställningar

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av masterstudenter

Detaljer

Titel Masteruppsats: Meningsskapande i dialog : en museologisk studie i kuratoriellt meningsskapande i samtidskonstutställningar
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2015

Relaterade organisationer
2015