Masteruppsats: Museer och mångfald: en undersökning av tre museers föreställningar om det mångkulturella samhället

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av masterstudenter

Detaljer

Titel Masteruppsats: Museer och mångfald: en undersökning av tre museers föreställningar om det mångkulturella samhället
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2013

Relaterade organisationer
2013