Masteruppsats: När börjar ditt museibesök? : Kommunikation och tillgänglighet på museer

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av masterstudenter

Detaljer

Titel Masteruppsats: När börjar ditt museibesök? : Kommunikation och tillgänglighet på museer
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2015

Relaterade organisationer
2015