Masteruppsats: Våga visa, våga fråga - en studie i hur museer kan hantera utmanande ämnen

Aktivitet: Examination och handledarskapHandledning av masterstudenter

Detaljer

Titel Masteruppsats: Våga visa, våga fråga - en studie i hur museer kan hantera utmanande ämnen
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2012

Relaterade organisationer
2012