Max Planck Institute for Social Anthropology

Aktivitet: Besök vid en extern institutionForskning eller undervisning vid extern organisation

Detaljer

Titel Max Planck Institute for Social Anthropology
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2014

Relaterade organisationer
2014

Extern organisation (Forskningsinstitut)

NamnMax Planck Institute for Social Anthropology
OrtHalle
LandTyskland