Mellan slott och slagg. Vänbok till Anders Ödman. (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Detaljer

Titel Mellan slott och slagg. Vänbok till Anders Ödman. (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning Redaktionellt arbete Lund Studies in Historical Archaeology
Dato/periode

2016 → …

Relaterade organisationer
Redaktionellt arbete Lund Studies in Historical Archaeology
2016 → …