Metamorphoses: a critical reappraisal

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat konferens

Detaljer

Titel Metamorphoses: a critical reappraisal
Person och roll
Beskrivning Den 27 maj 2016 arrangerade professor Mats Malm och jag, med stöd av Kungl. Vitterhetsakademien, symposiet ”Metamorphoses: A Critical Reappraisal”, Kungl. Vitterhetsakademien, Villagatan 3, Stockholm. Tio forskare från England, Italien, USA, Norge och Sverige höll föredrag om Ovidius Metamorfoser. Ett tjugotal speciellt inbjudna åhörare deltog under dagen.
Dato/periode

2016 maj 27

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur
Relaterade organisationer

Beskrivning

Den 27 maj 2016 arrangerade professor Mats Malm och jag, med stöd av Kungl. Vitterhetsakademien, symposiet ”Metamorphoses: A Critical Reappraisal”, Kungl. Vitterhetsakademien, Villagatan 3, Stockholm. Tio forskare från England, Italien, USA, Norge och Sverige höll föredrag om Ovidius Metamorfoser. Ett tjugotal speciellt inbjudna åhörare deltog under dagen.
2016 maj 27

Metamorphoses: a critical reappraisal

Varaktighet2016 maj 272016 maj 27
Evenemangets platsKungliga Vitterhetsakademien
OrtStockholm
LandSverige

Evenemang: Konferens