Modern Language Journal (Tidskrift)

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteSakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.

Detaljer

Titel Modern Language Journal (Tidskrift)
Person och roll
Beskrivning
Dato/periode

2017 feb

Relaterade organisationer
2017 feb

Tidskrift

TidskriftModern Language Journal
Förkortning TitelThe Modern Language Journal
Issn1540-4781